ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
...ข่าวสารประชาสัมพันธ์... ท่าน ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ

ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองสัญจรภาคเรียนที่ 2/2563 และปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการประชุม online
    (แบบรายงานการประชุมผู้ปกครอง online)
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
เพิ่มช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ดร.สายฝน ภานุมาศ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน
)


ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)
 
      เรื่องแจ้งและเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ

   
   

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (สพม.8) ประจำปี 2563

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และคลิปวีดิทัศน์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด
สามารถ คลิกเข้าชมตาม Link ด้านล่าง...
http://bit.ly/37WqvxR

 ท่าน ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ท่านผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อพบปะ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารเรียนต่าง ๆ บ้านพักครู และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน ปี 2564
     เมื่อวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีมงานฝ่ายบริหาร ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ และคณะคุณครู ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการ งานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจด้วยดีเสมอมา


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19
     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ โดยนายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563
     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีม นักเรียน ครู ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับทุกท่าน ได้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายใน และพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน  ให้มีความสะอาด เรียบร้อย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2563
       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู-อาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมฯ และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะกรรมกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับ ท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ
       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี กับท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ ซึ่งมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู ฝ่ายบริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ และท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นักเรียน และคณะบุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป หลังจากนั้นมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม งานคุณแม่นฤมล วรรณวงศ์
       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทีมงานฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรม ในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นฤมล วรรณวงศ์ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร ท่านรองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก  และท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ นำทีมคณะครูเข้าร่วมงานดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ส่งคุณครู ดร.กิติศักดิ์ ดีพื้น
      เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมเดินทางเพื่อไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครู ดร.กิติศักดิ์ ดีพื้น ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการดูแลครอบครัวต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ปี 2563
      เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ณ โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม และ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ต้อนรับท่าน ผอ.สายฝน ภานุมาศ
      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับท่าน ผอ.สายฝน ภานุมาศ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนแล้ว ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ คณะครูจากโรงเรียนบ้านคาวิทยา และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ให้การต้อนรับ[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ต้อนรับคุณครูสรีย์พร จิตกิตติโชติ
      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับ คุณครูสุรีย์พร จิตกิตติโชติ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี ดร.วิไล ปรึกษากร และนายธีรกฤต สร้างการนอก ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 2 ท่านให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทอดผ้าป่ากระทง ปี 2563
      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง โดยให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และนำไปบริจาคให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อจัดจำหน่ายกระทงให้กับนักท่องเที่ยว และนำเงินที่ได้ ร่วมทำบุญเข้าวัด เพื่อนำไปพัฒนาวัดต่อไป กิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องแม่น้ำ ลำคลอง เป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการท่านใหม่ของโรงเรียน โดยมี ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ท่านผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ให้การต้อนรับ ดร.วิไล ปรึกษากร และ นายธีรกฤต สร้างการนอก เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  
  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...

เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds

Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------