ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
กิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ปีการศึกษา 2566
ฝ่ายบริหาร

นายสมมาต โพธิ์ทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)


 
 
  ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
 

   
   
      

             [คลิกดู...ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน]

Download...โปรแกรมต่าง ๆ
      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version
          คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download] 
 
 

       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         


 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: hr.prasatrat@gmail.com 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
                     
         
 
 
 
  
    
 
 
       
       
ข่าวการศึกษา

 

   


กิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ประจำปี พ.ศ.2566
            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้นักเรียนได้จัดทำกระทงมาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ากระทง และส่งมอบกระทงทั้งหมดให้กับวัดปราสาทสิทธิ์เพื่อจำหน่วยให้กับนักท่องเที่ยว ในคืนวันลอยกระทง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พ.ศ.2566
            เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ของกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2566


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.ดอนคาวิทยา จ.สุพรรณบุรี
            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำคณะครู เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือ Elephant Camp อ.จอมบึง จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566
             เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อหารือข้อราชการ และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมี นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงความยินดีกับ "ผอ.มารุต เสลาคุณ"
             เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในโอกาสเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงความยินดีกับ "รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก"
             เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม แสด-ดำ อำลา มุทิตา ครูเกษียณ "คุณครูธนชาต อาจหาญ" ปี 2566
           เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุทิตาครูเกษียณ" ซึ่งในปีนี้ คุณครูธนชาต อาญหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐฯ" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566
            เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐฯ" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ.
            เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 for Health) ณ โรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดบ้านกุ่ม พ.ศ.2566
            เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ปี พ.ศ.2566 ณ วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักปฏิบัติธรรม วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สภ.หลักห้า ปี พ.ศ.2566
            เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 สภ.หลักห้า ร่วมกับ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดทำโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สถานีตำบลภูธรหลักห้า ปี พ.ศ.2566 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในชุมชนชาวหลักห้า ต.ประสาทสิทธ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และการสัญจรไปมา ของพี่น้องประชาชน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูอิสร์วีรา พุ่มฉายา" ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
            เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ได้เดินทางไปส่ง คุณครูอิสร์วีรา พุ่มฉายา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 นายวุฒิชัย สอนประสาน ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน มาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มหกรรมวิชาการ "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" สพม.ราชบุรี (Education Excellence Symposium 2023)
            เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566  นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" สพม.ราชบุรี (Education Excellence Symposium 2023) ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2566
            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพ หรือ การจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566
           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีทำบุญฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (20 สิงหาคม 2519) โดยมีคณะครู และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อีกจำนวนหลายทุน.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2566)
          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแสดงละคร และการมอบรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงทักษะด้านต่าง ๆ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรมการใช้ประโชน์จากผักตบชวา ปีการศึกษา 2566
           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้องแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน ครอบครัว และชุมชน ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2566
            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2566


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมกิจกรรม "ล่องเรือแห่เทียนเข้าพรรษา รอดซุ้มนาวา ไทย-จีน วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2566"
            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "ล่องเรือแห่เทียนเข้าพรรษา รอดซุ้มนาวา ไทย-จีน วัดปราสาทสิทธิ์" เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และวิถีชาวน้ำ ของชุมชนชาวดำเนินสะดวก


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2566
            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมเดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ยังวัดปราสาทสิทธิ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมด้วยนักเรียนจำนวนหนึ่ง เดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ตามวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบชุมชนของโรงเรียน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การอบรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
         เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
         1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
         2. เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจในการขับเคลื่อนรณรงค์การลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน

จัดขึ้นโดย : งานกิจการนักเรียน
วิทยากรโดย : นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566
          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อนำเทียนดังกล่าวถวายวัดต่าง ๆ โดยรอบชุมชนของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน คุณครู ได้ร่วมกันทำบุญสร้างกุศล และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566
          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้และเจตคติที่ดี ในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน เสริมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนั้นยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

คณะกรรมการ กตปน. และศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการ กตปน. และศึกษานิเทศก์ จาก สพม.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมี ท่านศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมนิเทศการสอนของคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และฝึกภาคปฏิบัติการนวดกดจุด
          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และฝึกภาคปฏิบัติการนวดกดจุด เพื่อลดบุหรี่ รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นภาคเช้า สำหรับนักเรียน ม.ต้น จำนวน 50 คน และภาคบ่ายสำหรับนักเรียน ม.ปลาย จำนวน 50 คน และจะมีการอบรมรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่ โดยนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่ยังมีปัญหาเรื่องผลการเรียน 0 , ร , มผ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน โดยมีทีมงานฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ และครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสูงขึ้นต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เจ้าหน้าที่จาก อ.ดำเนินสะดวก มาชี้แจงเรื่องการใช้ Application ThaiD
         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ นายธีรกฤต สร้างการนอก , ดร.วิไล ปรึกษากร และนายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับทีมงานเจ้าหน้าที่จากอำเภอดำเนินสะดวก ที่เดินทางมาชี้แจงเรื่องการลงทะเบียน Application ThaiD ในช่วงเช้าหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยอธิบายถึงประโยชน์ และขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม พร้อมอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม เช่น รูปในบัตรประชาชนของนักเรียนไม่ตรงกับตัวจริง เนื่องจากใบหน้าเปลี่ยนเมื่ออายุมากขึ้น  จึงทำให้ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ นักเรียนสามารถไปติดต่อที่อำเภอดำเนินสะดวก เพื่อสแกนลายนิ้วมือได้ในเวลาราชการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2566
          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เด็กหญิงมณีวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในรูปแบบ Online ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตตรวจราชการฯ
          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้าร่วมประเมินในรูปแบบ Online เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 รอบที่ 2 (การประเมินเชิงประจักษ์)


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงความยินดีกับครู คศ.2 และ คศ.3
           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ว9 / 2564

   


กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน
          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาท รางวัลการแข่งขันทำพานเนื่องในวันครู รางวัลเด็กดีศรีประสาทรัฐ รางวัลห้องเรียนสะอาด และรางวัลการแข่งขันสื่อสร้างสรรค์


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 (1 กรกฎาคม ของทุกปี) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีฯ ดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566
          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด รู้จักระวังภัยอันตรายต่าง ๆ จากยาเสพติด และเพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ ปีการศึกษา 2566
          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย.


การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566
          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธาน ในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในช่วงเช้าตัวแทนแต่ละห้องเรียน ได้เตรียมผลไม้ มาไหว้สักการะ องค์หลวงพ่อประสาทพร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ต่อด้วยกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร การสอบธรรมะศึกษา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ พระครูอนุกูลวรากร เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ เป็นผู้มอบให้กับตัวแทนนักเรียน ในแต่ละห้องเรียน หลังจากนั้น จึงมีกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับ "คุณครูนิตยา เมฆฉาย"
          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ "คุณครูนิตยา เมฆฉาย" ในโอกาสบรรจุเข้าดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร และได้มีโอกาสพบปะพูดคุย กับคุณครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้านการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน โดยมีทีมงานฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่าน ด้วยความอบอุ่น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประเมินโครงการอาหารสะอาด โดย...สำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี
         เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการให้บริการอาหารของโรงเรียน ตลอดจนความสะอาดด้านสุขอนามัยด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อประเมินโครงการอาหารสะอาด โดยมี นายมารุต เสลาคุณ และนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม Clean & Clean
         เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ผลิตภัณฑ์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ "การดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น" ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.3 ณ บริเวณอาคารโดม โดยมี นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566
         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ณ ห้องแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
         เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และกิจกรรมวางพานพุ่มถวายพระพร


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2566
           เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้นายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ไม่สูบบุหรี่ทุกประเภท และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูจุฑากาญจน์ สิทธิการ" ได้ย้ายไป ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
            เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้เดินทางไปส่ง ครูจุฑากาญจน์ สิทธิการ ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูณภัสสร์ ทรัพยะสุต" ได้ย้ายไป ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้ร่วมเดินทางไปส่ง ครูณภัสสร์ ทรัพยะสุต ซึ่งได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูจินตนา จันโท" ย้ายกลับภูมิลำเนา
            เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายธีรกฤต สร้างการนอก และนายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมเดินทางไปส่ง ครูจินตนา จันโท ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปดำรงตำเเหน่ง ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่าน และดูแลเรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ จนการดำเนินการต่าง ๆ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 และได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับนักเรียน ได้เตรียมความพร้อมก้าวออกสู่โลกกว้างในอนาคตต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูทุกท่าน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA
            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพม.ราชบุรี เดินทางมาประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA โดยมีฝ่ายบริหารและทีมงานคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู คอยให้การดูแล จนการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู คอยให้การดูแล จนการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

จัดสมุดเตรียมแจกนักเรียนในปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันจัดสมุด เพื่อเตรียมแจกให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในการประชุมประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 และได้มอบเกียรติบัติ ให้แก่คณะครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เช่น หน้าที่ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น ในปีการศึกษา 2565 


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
            วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพม.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา) โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมคณะ  ได้ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู คอยให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน จนการดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing
             เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 นางพิไลลักษณ์ อ่อนละมูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เรื่องการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ในรอบสุดท้าย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing
             เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เรื่องการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ และติดตามการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565
             เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และติดตาม ให้กำลังใจ เรื่องการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566  โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา สพม.ราชบุรี
             เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (สพม.ราชบุรี) ได้จัดโครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา" ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมน้องส่งพี่ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565
              เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม "น้องส่งพี่ ม.3 และ ม.6" เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างพี่กับน้อง และโรงเรียน เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2565 ก่อนที่จะสอบปลายภาคเรียนในสัปดาห์หน้าต่อไป โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบรางวัลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ "เทศกาลตรุษจีน" และ "คริสต์มาส" ปีการศึกษา 2565
             เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบรางวัล ในกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วิไล ปรึกษากร และนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบรางวัลกิจกรรม "เด็กดีศรีประสาทรัฐ"
             เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" และรางวัลการเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ผ่านมา


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร และครอบครัว มอบทุนการศึกษา
             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และครอบครัว ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม อย.น้อย
            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณะสุข ได้มาจัดกิจกรรม อย.น้อย โดยให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้รู้จักเลือกอาหารที่ดี มีประโยชน์ และปลอดภัย และสามารถแนะนำผู้อื่น เช่น เพื่อน ๆ หรือสมาชิกในครอบครัว ต่อไป โดยมีฝ่ายบริหารของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบเกียรติบัตร นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70
            เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ราชบุรี เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาคกลางภาคตะวันออก) จ.ราชบุรี นอกจากนั้นยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในงานดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ สพม.ราชบุรี
            เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี 
            โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ขอขอบพระคุณ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และคณะ เป็นอย่างสูงที่เดินทางมาให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานทุกคน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน ขอขอบคุณ นักกีฬา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูผู้ควบคุมทีมทุกท่าน ฝ่ายบริหารจากทุกโรงเรียน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากการต้อนรับไม่ทั่วถึง ขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปบ้าง ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย.


คลิกดูภาพเพิ่มเติม... วันที่ [24] [25] [26] [27] มกราคม พ.ศ. 2566

ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก ในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนกับทางวัดปราสาทสิทธิ์
            เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ คุณครูสุพัตรา โกมลมุสิก ครูสอนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนกับทางวัดปราสาทสิทธิ์ โดยการแต่งกายตามวัฒนธรรมชาวจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่าง วัด ชุมชน และโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566
            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ และกิจกรรมที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เช่น กิจกรรมวันครูประจำปี 2566 หรือ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี)  โดยที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นศูนย์แข่งขัน กิจกรรม : สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบทุนการศึกษา "คุณพ่อเล้ง-คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล"
           เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คุณบุญธง ก่อมงคลกูล และครอบครัว พร้อมด้วยเพื่อนชาวต่างชาติ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา "คุณพ่อเล้ง-คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล" โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมอบทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย   โดยมีนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีประดับแถบสามสีสำหรับลูกเสือวิสามัญชั้น ม.4-ม.6
             เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดพิธีประดับแถบสามสีสำหรับลูกเสือวิสามัญชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สวัสดีปีใหม่และขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการรักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
             เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หลักห้า มาพบปะนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และมอบกระเช้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักเรียน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดและการดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน มกราคม ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : hr.prasatrat@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------