ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์...
ฝ่ายบริหาร

นายสมมาต โพธิ์ทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)


Download...โปรแกรมต่าง ๆ
      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version
          คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download]


 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: ppschool2519@gmail.com

   


เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | 

[คลิกดู...รายชื่อครู ที่ได้รับรางวัล]


คลิก...ดูมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติระหว่างเปิดเรียน On site ภาคเรียนที่ 2/2564 [หน้าที่ 1] [หน้าที่ 2]


 ข่าวการศึกษา
 

 

[คลิกดูจดหมายข่าว ป.ป. ปี 2565 ทั้งหมด...]   

รับการตรวจเยี่ยม / นิเทศ จาก สพม.ราชบุรี
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร และ รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก ให้การต้อนรับ ท่าน ศน.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ราชบุรี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยม และนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้กำลังใจ และนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากครูผู้สอน ไปเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มที่ 1 (เลขที่คี่) ในวัดเปิดเรียน On-site วันแรก
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่มที่ 1 (เลขที่คี่) และแม่ค้า ในโรงอาหาร ของโรงเรียนทุกคน เป็นครั้งที่ 1 ในวันเปิดเรียนแบบ On-site เป็นวันแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ตรวจ เพื่อความปลอดภัย และความสบายใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน โดยการควบคุมดูแลของ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ร.ร.บางแพปฐมพิทยา
        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site
        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจ และให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK และการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันคริสต์มาส On-line
        เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ On-line ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ท่าน ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง
        เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ , นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ , คณะผู้บริหาร ตลอดจน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้การต้อนรับ ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : ppschool2519@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------