ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัตหน้าที่